Fundacja Rozwoju E-commerce

Fundacja Rozwoju E-commerce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kędzierzyn-Koźle, opolskie

Wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

Zastosowanie nowoczesnych technologii w aktywizacji zawodowej,

Zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

Wsparcie Konsumentów w kontakcie z Przedsiębiorcami,

Zwiększanie świadomości Konsumentów w stosowaniu nowych technologii

Propagowanie bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń z zastosowaniem nowych technologii,

Propagowanie wśród przedsiębiorców dobrych praktyk w zakresie kontaktu z konsumentami i sprzedaży konsumenckiej,