Europejska Fundacja Opieki Senioralnej

Europejska Fundacja Opieki Senioralnej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zielona Góra, lubuskie

Europejska Fundacja Opieki Senioralnej EFOS została powołana do życia po to, by swoim działaniem i zaangażowaniem w projekty na rzecz społeczeństwa lokalnego zmieniać świat na lepszy w wymiarze globalnym.   Nasza fundacja to fundacja młoda, działająca non profit. Nikt z założycieli fundacji, nie jest etatowym pracownikiem Fundacji, a co za tym idzie, nie pobiera, z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Nasza praca to prawdziwy wolontariat, w którym oddajemy część swojego codziennego życia na potrzeby osób starszych, chorych i niesamodzielnych.   Wszyscy założyciele Fundacji EFOS posiadają wykształcenie medyczne oraz dyplom Opiekuna Medycznego. Doświadczenie zawodowe nabyliśmy jako wolontariusze w Hospicjum im. Lady Ryder of  Warsaw w Zielonej Górze w trakcie wielomiesięcznej praktyki zawodowej.   Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Fundacji, jest szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad niesamodzielnymi osobami starszymi lub nawet jej brak, a także wrażliwość na postępującą w wielu aspektach dyskryminację osób starszych ze względu na ich wiek lub niepełnosprawność.   Osoby, które nagle z dnia na dzień muszą przeorganizować swój czas, przewartościować swoje życie, aby zająć się niepełnosprawnym bliskim, zwykle czują się zupełnie bezradnie, jak dziecko we mgle. Nie wiedzą, jak powinny postępować, jakie prawa im przysługują oraz gdzie i do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Często zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości zapewnienia choremu opieki w domu lub owa opieka z różnych przyczyn jest niewystarczająca, nieprofesjonalna, lub po prostu finansowo na nią nie stać.

Wpłaty

Ładuję...