Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS

Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Każdy człowiek powinien mieć stworzone możliwości do samorealizacji. Pragniemy poprawiać status socjalny oraz zawodowy naszych beneficjentów.
 
Aktywizujemy zawodowo, szczególnie osoby niepełnosprawne. Tworzymy nowe miejsca pracy.
 
Kreujemy społeczny wizerunek naszych beneficjentów, który przyczynia się do ciągłego wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Prowadzimy działalność informacyjną w zakresie postanowień statutowych. Organizujemy konferencje, szkolenia i inne spotkania przybliżające problematykę nam bliską.
 
Integrujemy wewnętrznie środowisko osób niepełnosprawnych.