Emil może żyć - ile warte jest jego życie?

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 377 894 osoby
7 649 800,69 zł (104,22%)
Zbiórka na cel
Operacja serca ratująca życie u prof. Hanleya w USA / Life-saving operation at prof. Hanley in the USA

Emil Koryczan, 9 lat

Kraków, małopolskie

Wrodzona wada serca pod postacią tetralogii Fallota z zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej oraz połączeniami systemowo-płucnymi i skrajna hipoplazja tętnic płucnych / Congenital heart defect - Tetralogy of Fallot with pulmonary valve atresia and with add

Rozpoczęcie: 29 Grudnia 2015
Zakończenie: 22 Czerwca 2016

29 września 2016 roku wybiła godzina 0. Prawie18 godzin - tyle trwała operacja serca Emila.

Doktor Hanley osobiście pracował nad naczyniami Emila 12 godzin - nadczłowiek. Przez cały czas Emilek był stabilny. Dużo czasu zajęło wyjęcie 4 stentów, które Emil miał implementowane w Polsce oraz usunięcie tkanki bliznowatej i zrostów, powstałych po poprzedniej operacji oraz po implementacji stentów. Została wykonana rekonstrukcja naczyń płucnych oraz zamknięta Tetralogia Fallota. To medyczna terminologia. Najważniejsze jest to, co powiedział profesor po operacji - udało się wykonać korektę całkowitą wady i a rezultat jest zadowalający.

Decydujące było najbliższe kilka dób po operacji. Lekarze i pielęgniarki bezustannie pracowali, aby pomóc jego ciału dojść do siebie po tej ciężkiej operacji. Już drugiego dnia po Emilek został przewieziony na oddział intensywnej terapii.

Niestety nie obyło się bez komplikacji. Spadające ciśnienie było pierwszym problemem, który uniemożliwiał szybkie odłączenie od respiratora. Praca nad takim doborem leków, aby można było Emila bezpiecznie wybudzić trwała kilka dni. 5 października Emil został rozintubowany.

Głównym problemem Emila okazało się zapadające lewe płuco. Nie obyło się bez założenia drenu. Po 15 dniach Emil został przeniesiony na oddział kardiologiczny. Zaufanie lekarzy co do jego stabilnego stanu dało rodzicom ogromne poczucie ulgi.

22 października Emil opuścił szpital i dalsze leczenie odbywał jako pacjent zewnętrzny. Najniższy poziom saturacji, to 95%. Niemożliwe istnieje!

"Nasza droga do operacji Emilovej wady serca i naczyń płucnych w Stanford Children's Health - Lucile Packard Children's Hospital Stanford w USA zakończyła się sukcesem. Dr Hanley i zespół medyczny szpitala dokonali tego, co wielu uznało za niewykonalne. Ale cała nasza walka od momentu kwalifikacji do operacji wypełniona była zdarzeniami, które można tylko zaliczyć jako...cuda" - pisze mama.

Poniżej Emil i dr Hanley MD. Człowiek, który podarował mu drugie życie :)

3 grudnia 2016 roku Emil szczęśliwie wrócił do domu. 

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 377 894 osoby
7 649 800,69 zł (104,22%)