Fundacja EMS PL

Fundacja EMS PL

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Opole, opolskie

Nasza Fundacja zajmuje sie:

ratownictwem i ochroną ludności,

pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

Główna nasza dzialnością jest poszukiwanie ludzi zaginionych w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. 

Ratownicy Fundacji prowadza stałę edukacje w szkołach i przedszkowalch w zakresie pierwszej pomocy oraz bezpieczniego zachownia przy psach.