Fundacja EMS PL

Fundacja EMS PL

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Nasza Fundacja zajmuje się:

ratownictwem i ochroną ludności,

pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

Główna naszą dzielnością jest poszukiwanie ludzi zaginionych w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. 

Ratownicy Fundacji prowadza stałe edukacje w szkołach i przedszkolach w zakresie pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania przy psach.