Dąb Bartek potrzebuje naszej pomocy

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 29 people
487 zł (2.43%)

Kielce, świętokrzyskie

Started: 11 October 2011
Ends: 31 January 2012

Wszystkim, którym wsparli nasz trud serdecznie dziękujemy. Poniżej sprawozdanie z przeprowadzonej akcji (stan na 29 lutego 2012 r.).

Kwesta była prowadzona głównie za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Udział w zbiórce potwierdziło 691 placówek oświatowych, a rozliczyło się 639 szkół. Dodatkowo Fundacja przeprowadziła kwestę podczas urodzin Dębu Bartka, podczas meczu Korony Kielce, zbiórka była także prowadzona u dziewięciu Partnerów na terenie Kielc (urzędy i punkty gastronomiczne) oraz na serwisie Siepomaga.pl.

W wyniku zbiórki zebrano 77 436,21 zł. W czasie przygotowań, prowadzenia i rozliczania zbiórki (tj. około 7 miesięcy pracy) Fundacja poniosła koszty związane z działalnością biura (wynagrodzenia pracowników, czynsz za biuro oraz opłaty za media, koszty abonamentów telefonicznych, drobne artykuły biurowe itp.). Wyniosły one szacunkowo 30 614 zł. brutto i koszt ten Fundacja Odzyskaj Środowisko traktuje jako wkład własny (i swoich partnerów) w realizację tak szczytnego celu, jakim jest ratowanie Pomnika Przyrody Dąb Bartek.

Kosztem zbiórki, jej organizacji i prowadzenia, była przede wszystkim: produkcja materiałów graficznych (okelina do puszek kwestarskich, plakaty itp.), druk i produkcja dokumentów (regulaminy, protokoły, legitymacje), usługi kurierskie - wysyłka pakietów kwestarskich (zawierających dokumenty i puszkę kwestarską), zakup puszek, prowadzenie dokumentacji, koszty biurowe i prowadzenie dokumentacji. Koszty zbiórki wyniosły: 31 894,65 zł.

W związku z umową darowizny podpisaną przez Fundację Odzyskaj Środowisko z Gminą Zagnańsk, Fundacja przelała na konto Gminy kwotę w wysokości: 45 541,55 zł.

Darowizna zostanie przeznaczona przez Gminę Zagnańsk na podjęcie dalszych prac związanych w przygotowaniem dokumentacji dla nowych umocnień Dębu Bartka.

 

UWAGA:

Biorąc pod uwagę terminy (m. in. ferie szkolne, które przypadały w lutym br.) Fundacja ma świadomość, że część placówek mogła mieć trudności z terminowym rozliczeniem akcji, dlatego niniejsze sprawozdanie przedstawia stan na 29 lutego 2012 r.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Supporters

Loading...

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 29 people
487 zł (2.43%)