Na Dzień Dziecka podaruj darmową terapię dzieciom i nastolatkom

Stowarzyszenie Dobry Start
organizator skarbonki

Szanowni Państwo, niestety nie ma tygodnia, aby do naszego Stowarzyszenia „Dobry Start” współpracującego z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu nie były zgłaszane dzieci
i nastolatkowie, którzy są pokrzywdzeni przestępstwem (zaniedbanie, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, molestowanie). W takiej sytuacji staramy się zapewnić małoletnim oraz ich rodzinom kompleksową oraz systematyczną pomoc (spotkania raz w tygodniu). Dzieci – często też trafiające do pieczy zastępczej czy instytucjonalnej (domy dziecka) - mimo wieku mają ogromne historie życia, których wolimy Państwu oszczędzić. Dlatego też nie chcemy pracować z nimi inaczej.

Jesteśmy młodą organizacją, aczkolwiek każdy z nas od wielu lat wspiera dzieci i młodzież. Może nieskromnie też napiszemy, że do tej pory dość dobrze radziliśmy sobie w pozyskiwaniu środków, aczkolwiek nasze źródła finansowania w zetknięciu z problemami i nieszczęściami małoletnich powoli wysychają. O tym, w jak fatalny sposób traktowane są dzieci i młodzież z problemami psychicznymi staramy się mówić często, ale jeżeli Państwo chcecie sobie to robić, to odsyłamy do raportu, artykułu oraz naszego opracowania. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której musimy odmówić pomocy małoletnim i ich rodzicom, którzy ze względu na trudną sytuację materialno- bytową nie są w stanie samodzielnie pokrywać kosztów pomocy.

Niestety pandemia tylko pogorszyła już i tak złą sytuację małoletnich w Polsce.  Staraliśmy się i staramy nadal na bieżąco reagować na trudności małoletnich nasilające się w czasie pandemii. Wymaga to od nas dużej elastyczności, dokształcania się i dobrej organizacji, jednakże czas pandemii dla młodego NGO to też czasu próby.

Dużym problemem, który dotyka obecnie dzieci i młodzież,  jest brak bezpośrednich relacji z rówieśnikami. Długotrwała izolacja u dzieci i młodzieży skutkuje frustracjami, złym samopoczuciem psychicznym - nastrojami depresyjnymi, lękowymi, wysokim poziomem stresu. Dzieciom, nastolatkom oraz ich rodzicom trudno poradzić sobie z tą sytuacją. Opiekunowie nie wiedzą jak pomóc dziecku poradzić sobie z życiem w pandemii, często nie są świadomi zagrożeń (np. uzależnień behawioralnych). Problemem jest eskalacja konfliktów oraz wzrost przemocy. Zwraca na to uwagę FDDS, z jej raportu wynika, że w czasie lockdownu przemocy doświadczyło aż 27% młodych ludzi. Niestety 9% z nich nie miało się do kogo zwrócić o pomoc. Ze względu na zwiększoną liczbę czasu spędzaną przed ekranem komputerów, obecnie dzieci i młodzież są narażone także na zjawiska cyberprzemocy. W 2020r. wzrosła też liczba prób samobójczych.

https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019 /06/raport_6.pdf?fbclid=IwAR3IIyNucoEeNJQK4lu03GOE 0SXOlbFTQaoP6l0bd2xArypLyer8LX8XRJs

https://tylkotorun.pl/proby-samobojcze-dzieci-szpi tal-w-toruniu-zmaga-sie-z-nimi-kazdego-dnia/?fbcli d=IwAR3nPiaUmt3jdiX41RbqN9sRxiXgW_AzbSrdho7JA68HnR Hx9ktAbwin64k

Funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce

• Polska jest drugim krajem w Europie pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.

• Liczba zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7 - 18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. wyniosła już 485.

• 9% dzieci i młodzieży w Polsce wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Występowanie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży wykazuje tendencję wzrostową, co potwierdzają też badania dotyczące funkcjonowania małoletnich w sytuacji pandemii.

Psychiatria

• Miejsca na oddziałach: 43 łóżka na oddziałach całodobowych w kujawsko- pomorskim. W tych samych placówkach umieszczane są dzieci, jak i nastolatki. Nie ma też sprofilowanych oddziałów. Zdarza się, że nastolatki są wysyłane na oddziały dla dorosłych, gdzie istnieje ryzyko nadużyć seksualnych.

• Okres oczekiwania: przede wszystkim przyjmowane są dzieci, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Jednakże, i w takim przypadku średni czas oczekiwania w Polsce wynosi 12-13 dni.

• Liczba psychiatrów: standard Światowej Organizacji Zdrowia to 10 psychiatrów na 100 tys. populacji małoletnich, podczas gdy w Polsce jest ich 379 na ponad 7 mln dzieci. Bardzo mało młodych lekarzy wybiera jako specjalizację psychiatrię dziecięcą.

Psychoterapia

• Polska jest na końcu listy państw europejskich pod względem liczby profesjonalnie wyszkolonych psychoterapeutów przypadających na liczbę mieszkańców.

• Dostęp do profesjonalnej psychoterapii nie jest prosty. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia wprost wskazuje psychoprofilaktykę i psychoterapię jako jedne z głównych narzędzi skutecznych podczas narastającej epidemii depresji na świecie.

• Ze względu na ograniczone środki zdarza się, że oddziaływania terapeutyczne nie mają charakteru kompleksowego i wielokierunkowego, czasami nie uwzględnia się kontekstu społecznego i rodzinnego, w jakim funkcjonuje dzieckoAnonimowy Pomagacz

Wsparli

50 zł

Anonymous

50 zł

Anonymous

20 zł

Anonymous

10 zł

Anonymous

50 zł

Anonymous

10 zł

Anonymous

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio do
1%
200 zł Supported by 7 people CEL: 15,000 ZŁ