Dom Dziecka dla Sierot w Biłohirii

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 28 people
1,750 zł (58.33%)

Started: 08 September 2010
Ends: 13 February 2011

Wyrażamy wdzięczność wszystkim pomagaczom, którzy włączyli w akcję remontu klasztoru na Dom dziecka dla sierot w Biłohirii.

Pieniądze zebrane przez pomagaczy portalu Siepomaga.pl zostały wysłane razem z pełną sumą zebranych funduszy.

Dzięki ofiarności pomagaczy został przeprowadzony dalszy etap prac remontowych.

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 28 people
1,750 zł (58.33%)