Dzieci Ulicy

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 47 people
1,617 zł (80.84%)

Started: 12 June 2009
Ends: 31 October 2009

Wyrażamy wdzięczność wszystkim pomagaczaom, którzy włączyli w akcję pomocy Dzieciom Ulicy, w Kolumbii w Bello.

Od marca 2009 Fundacja Salvatti.pl prowadziła na mocy zezwolenia z MSWiA zbiórkę publiczną na rzecz dzieci ulicy.

Zbiórka została zakończona 31 października 2009. Rozliczenie zbiórki można znaleźc na stronie Fundacji w zakładce "Dzieci ulicy": http://www.sekretariat-misyjny.pl/emka/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=140

Pieniądze zebrane przez pomagaczy portalu Siepomaga zostały wysłane razem z pełna sumą zebranych funduszy.

Dzięki ofiarności pomagaczy została zakupiona maszyna do szycia (pdf faktury załączony). Pozostałe maszyny zostaną dokupione po zakończeniu remontu pomieszczania dla pracowni krawieckiej.

Niemniej jednak juz dzieci mogą próbowaą swoich sił w krawiectwie (foto).

Dzieci z Casa Hogar, dyrektor domu Casa Hogar - ks. Adam Gąsior i Fundacja Salvatti.pl serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli dzieło pomocy dzieciom ulicy.

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 47 people
1,617 zł (80.84%)