Lepsze nóżki dla Fabianka

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 80 people
3,764 zł (29.87%)
Goal
Zabieg fibrotomii

Fabian Osiński

Warszawa, mazowieckie

mózgowe porażenie dziecięce, niedowład kurczowy obustronny, opóźnienie rozwoju psychoruchowego

Started: 19 November 2014
Ends: 09 June 2015

Zabieg Fabianka został zaplanowany na grudzień 2015 roku. 

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 80 people
3,764 zł (29.87%)