Fundacja NADZIEJA Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Fundacja NADZIEJA Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

type Charity organization

location Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP KRS 0000198280 

Swoją opieką otaczamy ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność to wstrząs zmieniający całe życie. Pojawia się wtedy poczucie zagrożenia, a zarazem bezradność wobec zaistniałej sytuacji zdrowotnej.

Naszym celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności naszych podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobienie zaradności życiowej, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Wierzymy, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, m.in. poprzez rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a także rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe celem nabycia utraconej odporności organizmu. Prowadzimy działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku.

Istotą programu jest pobudzenie chęci do aktywnego życia, poprawa sprawności psycho - motorycznej, rozwój społeczny i likwidacja barier, czyli tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Wszystko to ma zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Dążymy do ograniczenia liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.

Donations

Loading...