Fundacja PATMOS

Fundacja PATMOS

Typ Charity organisation

Lokalizacja Gdynia, pomorskie

Nie ma kaleki, jest człowiek
Maria Grzegorzewska
 
 
Wśród nas żyje wiele niepełnosprawnych dzieci, którym los odbiera szansę na pogodną egzystencję. Dla tych dzieci jedyną szansą na lepsze jutro jest stała i systematyczna rehabilitacja. Jest ona jedynym lekarstwem, dzięki któremu mogą się rozwijać i poczuć, że są akceptowane.
 
Fundacja PAMOS od 2005 roku pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży świadcząc bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w naszym Centrum Rehabilitacji w Gdyni. Proces usprawniania jest długi i kosztowny, dlatego większość rodzin nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom odpowiedniej opieki.
 
Jako Fundacja pragniemy pomagać jak największej liczbie osób w odzyskiwaniu i podtrzymywaniu sprawności, jednakże jest to uzależnione od funduszy, jakimi dysponujemy. Do tej pory środki finansowe na naszą działalność pozyskiwaliśmy dzięki wsparciu prywatnych przedsiębiorców, ludzi dobrej woli, w konkursach grantowych organizowanych dla instytucji pozarządowych. Jednak z roku na rok jest nam coraz trudniej w uzyskiwaniu tej pomocy. To, czym dysponujemy obecnie jest jedynie kroplą w morzu potrzeb, zwłaszcza, że liczba naszych podopiecznych stale się powiększa.
 
„Nasze dzieci”, których jest ponad 100, są w różnym wieku – od całkiem maleńkich, do młodzieży w wieku szkolnym. Są wśród nich pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zespołem Retta, encefalopatią, dzieci unieruchomione na wózkach inwalidzkich, niedosłyszące, niewidome.
 
Najpilniejsze potrzeby to obecnie zapewnienie ciągłości zajęć, co jest podstawą i warunkiem każdej rehabilitacji, środki na zakup bądź wymianę sprzętu niezbędnego do terapii, organizację specjalistycznych turnusów.
 
Dla naszych podopiecznych każda wpłata to krok w stronę poprawy zdrowia, szansy na lepsze funkcjonowanie, samodzielności w przyszłości i godnego życia.
 
 

Supporters

Loading...