Inspektor ochrony danych

Imię i Nazwisko
Krzysztof Jarosiński

E-mail
iod@siepomaga.pl

Adres korespondencyjny
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań