Iryna Burenok

24 февраля 2022 года, мы проснулись от мощных взрывов, бомбили пригороды Киева. Мы пенсионеры - вынуждены были спасаться от ужасов войны с несовершеннолетним внуком. Благодарим правительство Польши и неравнодушных граждан этой страны, за предоставление временного убежища. Учитывая наш пожилой возраст, нуждаемся в социальной защите.

24 lutego 2022 roku obudziliśmy się od huku potężnych eksplozji, zbombardowali przedmieścia Kijowa. Jesteśmy emerytami - musieliśmy uciekać przed okropnościami wojny z nieletnim wnukiem. Dziękujemy Rządowi RP i zaniepokojonym obywatelom tego kraju za udzielenie tymczasowego azylu. Biorąc pod uwagę nasz podeszły wiek, potrzebujemy ochrony socjalnej.

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

0 zł
Supported by 0 people