Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching fundraisers, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

By pamięć o Bohaterach nie zanikła!

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
Fundraiser finished
Fundraiser goal:

Rewitalizacja Izby Pamięci poświęconej Bohaterom spod Monte Cassino

Fundraiser organiser: Fundacja Siepomaga
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
Kęty, małopolskie
Pomoc społeczna
Starts on: 30 January 2020
Ends on: 18 February 2022

Fundraiser description

Izba Pamięci poświęcona Bohaterom spod Monte Cassino znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach. Posiada ona ogromną wartość historyczną, a równocześnie pełni rolę skarbnicy pamiątek o unikatowej wartości. Powstanie Izby było wynikiem działalności innowacyjnej oraz dowodem odwagi ówczesnej dyrekcji szkoły, która w 1972 roku oficjalnie zaczęła czynić starania o nadanie szkole imienia Bohaterów Monte Cassino.

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach


Należy nadmienić, że była to pierwsza szkoła , której w czasach PRL-u, nadano nazwę związaną z 2 Korpusem Wojska Polskiego we Włoszech. Tym samym powstanie Izby w 1973 roku stanowiło niezwykłe wydarzenie, które sankcjonowało jedyną tego typu inicjatywę w Polsce. Dziedzictwo to stało się udziałem obecnych gospodarzy. O wartości Izby decyduje fakt, że w ciągu wielu lat działalności zgromadzono w niej unikatową kolekcję pamiątek po żołnierzach walczących pod Monte Cassino - w bitwie, która rozsławiła męstwo polskiego żołnierza.

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w KętachDziałalność Izby Pamięci oraz szkoły jako placówki edukacyjnej związana była zawsze z przekazywaniem wiedzy o losach polskich żołnierzy kolejnym pokoleniom oraz utrwalaniem postaw patriotycznych. Gospodarze Izby godnie wypełniali te zadania nawet w czasach, w których mówienie prawdy o armii gen. Andersa groziło sankcjami. Z tego powodu praca Izby zawsze spotykała się z uznaniem Instytutu Polskiego im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie oraz wielu środowisk związanych z byłymi żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Ocena ta nakłada na opiekunów Izby dużą odpowiedzialność. Przechowywanie cennych eksponatów stanowi bowiem ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie, któremu gospodarze chcieliby sprostać w sposób odpowiadający standardom współczesnego świata. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach pragnie utrzymać innowacyjny charakter Izby Pamięci, łącząc popularyzowanie wiedzy historycznej z integracją pokoleń.

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach


W tym celu zamierzamy nadal organizować spotkania z nielicznymi już kombatantami oraz ich rodzinami, co umożliwi prowadzenie żywych lekcji historii. Relacje świadków uzupełnią wystawy tematyczne dostosowane dla każdej grupy wiekowej. Pragniemy stworzyć także internetową bazę eksponatów Izby oraz internetową stronę Izby Pamięci, dzięki której zgromadzone pamiątki i eksponaty zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Przewiduje się także przygotowanie młodych miłośników historii do oprowadzania odwiedzających Izbę Pamięci. Powodzenie tych zamierzeń umożliwi szeroki dostęp środowiska lokalnego do zasobów Izby oraz spowoduje rozwój współpracy szkoły z organizacjami kombatanckimi, grupami rekonstrukcji historycznych oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Kęckiej i Muzeum w Kętach.

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach


W ten sposób integracja pokoleniowa i środowiskowa wszystkich placówek zajmujących się propagowaniem prawdy historycznej stanie się faktem. Konieczna jest rewitalizacja pomieszczeń Izby Pamięci im. Bohaterów Monte Cassino. Posiadamy koncepcję rewitalizacji, której koszt przekracza nasze możliwości finansowe. Dlatego prosimy o pomoc.

You are reading the archived version of the fundraiser.

The content may contain out-of-date information about the Person in need.

Follow important fundraisers