Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ

Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ
1 Stały Pomagacz
Bartłomiej Szysz
200 zł miesięcznie
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Charity organisation

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ niesie pomoc osobom dotkniętym schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi.

Pomagamy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne. Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Niesiemy pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz ofiarom wypadków.

Podejmujemy i wspieramy działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy i finansujemy pomoc prawną, lekarską, psychologiczną i rehabilitację dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin.

Kupujemy leki, środki medyczne, żywność, środki higieny i inne artykuły do realizacji potrzeb życia codziennego. Niesiemy pomoc dzieciom i rodzinom dzieci uzależnionych od środków odurzających  i psychotropowych. Organizujemy i finansujemy zabiegi medyczne,  kuracje i zabiegi rehabilitacyjne, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.

Udzielamy pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. Niesiemy pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, a znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 Stały Pomagacz
Bartłomiej Szysz
200 zł miesięcznie