Wypadek zniszczył życie Mai. Pomóż jej wrócić do zdrowia!

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 3,277 people
133,050 zł (106.89%)
Goal
roczna intensywna rehabilitacja i terapia logopedyczna

Maja Szubert, 19 years

Wrocław, dolnośląskie

stan po wypadku

Started: 05 October 2018
Ends: 31 January 2019

Maja  przez cały rok 2019 uczestniczyła w licznych i zróżnicowanych terapiach.

W przypadku jej urazu i dolegliwości  najważniejsza jest ciągłość  rehabilitacji ciała. Terapia ta jest prowadzona z częstotliwością 6 razy w tygodniu po 2-3 h (4 razy w warunkach domowych). Obecnie Maja  2 razy w tygodniu uczestniczy w rehabilitacji w Centrum  Rehabilitacyjnym, czyli poza domem. Dzięki zastosowaniu kompleksowej terapii metod neurofizjologicznych Vojta, Bobath oraz PNF, stan Mai ulega ciągłej poprawie.  Maja osiągnęła stabilność tułowia, poprawę kontroli ruchowej, samodzielnie przyjmuje pozycje siedzącą. Przy pomocy opiekuna potrafi schodzić i wchodzić po schodach. Największym sukcesem Mai w ostatnich tygodniach było samodzielne przejście dużej odległości. (ok. 5m). 

Maja Szubert

Celem na kolejny rok jest  dalsze  wzmacnianie struktury mięśni, aby Maja mogła osiągnąć jak największą samodzielność w chodzeniu!

Obserwujemy także poprawę w zakresie możliwości logopedycznych i poznawczych.

Dzięki codziennej terapii logopedycznej, zajęciom szkolnym oraz zajęć i praktyk  typu biofeedback
i terapii Tomatis, u Mai pojawiły się funkcje poznawcze.  Maja zdecydowanie lepiej
nawiązuje kontakt z otoczeniem. Reaguje mimiką twarzy, gestami, wzrokiem.  W dalszym ciągu wymaga jednak pracy nad komunikacją werbalną i samodzielnym przełykaniem pokarmów.  Zniwelowano szczękościsk, zaktywizowano  prace języka, co jest niezbędne do nawiązania komunikacji werbalnej i połykania pokarmów. Terapia musi być w dalszym ciągu prowadzona
w kierunku usprawnienia połykania i poprawy ruchomości mięśni artykulacyjnych. 

Maja Szubert

To jest największe wyzwanie w pracy nad Mają w kolejnych miesiącach. Pokonanie afazji (Maja rozumie, ale nie mówi) i dysfagii (nie połyka pokarmów)!

W zakresie umiejętności poznawczych Maja potrafi w ograniczonym zakresie czytać, liczyć, rozwiązywać logiczne zadania i grać w gry komputerowe.

Kolejnym etapem jest wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci i komunikacji werbalnej.

Postępy terapeutyczne Mai  w stosunku do stanu wyjściowego są olbrzymie. Ciągle jednak nie pozwalają na  jej samodzielne funkcjonowanie. Maja w dalszym ciągu potrzebuje pomocy w czynnościach związanych z codzienną higieną osobistą, pielęgnacją, kąpielą. Wszelkie obserwacje medyczne i terapeutyczne nie wykluczają osiągnięcia dalszej poprawy stanu Mai prowadzącej do jej  bardziej samodzielnego   funkcjonowania.

Zaleca się kontynuację   leczenia we wszystkich zakresach umożliwiających  jej powrót do  samodzielnego chodzenia, mówienia  i  jedzenia.

Wszystkie te terapie łącza się z olbrzymimi nakładami finansowymi.  Niezwykłe  zaangażowanie Państwa  i wsparcie finansowe pomagają nam tchnąć drugie życie  w Maję i prowadzić ją do  pełnego   odbioru otaczającej ją rzeczywistości.

Widzimy, że wytężona i systematyczna terapia czyni cuda! A największym darem od Mai dla nas  są jej piękne uśmiechy!

Dziękujemy w imieniu Mai, swoim oraz  bardzo zaangażowanej i pomocnej młodszej siostry Gabrysi!

Rodzice

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 3,277 people
133,050 zł (106.89%)