Studnia dla Sudanu - Kampania Wodna PAH

Izabela Mohr-Bubel
organizator skarbonki

Nie wyobrażam sobie życia bez wody - Jeżeli też sobie nie wyobrażasz to pomóżmy razem zbudować studnię w Sudanie Południowym !!!

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jedna dziewiąta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. 

Dzięki wodzie możemy przetrwać i to właśnie ona jest niezbędnym warunkiem rozwoju jednostek i całych społeczeństw.

Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

                                                                        Jan Paweł II

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."

http://www.siepomaga.pl/f/polskaakcjahumanitarna/c /792

Wsparli

50 zł

Izabela Mohr-Bubel

Pamiętajmy, że czynione dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą!
Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
5%
50 zł Supported by 1 person CEL: 1,000 ZŁ