Toalety dla chłopców w Nahaleen

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 22 people
310.09 zł (0.11%)

Warszawa, mazowieckie

Started: 02 December 2010
Ends: 31 December 2011

Zebrana kwota nie pozwoli nam wybudować toalet dla chłopców. Postanowiliśmy ją przeznaczyć na inny projekt sanitarny w Strefie Gazy, a dokładnie na oczyszczalnię ścieków napędzaną energią z paneli słonecznych.

Pomysł na projekt zrodził się w społeczności z Abasan w południowej części Strefy Gazy, znajdującej się 3 km od granicy z Izraelem, utrzymującej się głównie dzięki własnym uprawom i pracom dorywczym.

Na tym obszarze woda do nawadniania pól jest kupowana przez mieszkańców, co znacznie zmniejsza możliwości rozwoju upraw. Dodatkowo, system odprowadzania ścieków stanowią niewielkie prywatne zbiorniki  podziemne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i zanieczyszczają środowisko.

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 22 people
310.09 zł (0.11%)