Your browser is out-of-date and some website features may not work properly.

We recommend updating your browser to the latest version.

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching fundraisers, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Aby "Jurek" nie zniknął z mapy Poznania potrzebne jest wsparcie!

Towarzystwo Przywracania Rodziny Ochronka "Jurek"
Fundraiser finished

Aby "Jurek" nie zniknął z mapy Poznania potrzebne jest wsparcie!

Fundraiser goal:

Zakup domu, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie Ochronki "Jurek"

Fundraiser started by: Ochronka Jurek
Towarzystwo Przywracania Rodziny Ochronka "Jurek"
Poznań, wielkopolskie
Pomoc społeczna
Starts on: 01 December 2021
Ends on: 06 July 2022

Fundraiser result

Drodzy Darczyńcy!

Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na portalu Siepomaga.pl, rozpoczętą
1.12.2021, w celu pozyskania funduszy na zakup nieruchomości przy ul.
Ochota 15 w Poznaniu, w której funkcjonuje nasz dom dziecka Ochronka
„Jurek” przy Towarzystwie Przywracania Rodziny.

Pomimo, że nie zebraliśmy potrzebnej kwoty, Ochronka nadal będzie
kontynuować swoją działalność pod wyżej wymienionym adresem.
Skutecznej pomocy, udzieliła nam bowiem Fundacja Izba Życia, która zakupiła
dom i przekazała go do nieodpłatnego użytkowania Towarzystwu
Przywracania Rodziny.

Zebraną na portalu Siepomaga.pl i koncie specjalnym kwotę pieniędzy w
wysokości razem 64 417,93 zł przekazaliśmy Fundacji Izba Życia na zakup
domu dla Ochronki.

Wszystkim Darczyńcom i przedstawicielom Fundacji serdecznie dziękujemy za
wsparcie finansowe, życzliwość, słowa pociechy i chęć pomocy dzieciom
dotkniętym przez los.

Serdecznie dziękujemy!
Zarząd TPR, Dyrekcja, Wychowawcy i Dzieci z Ochronki „Jurek”

Fundraiser description

Ochronka "Jurek" powstała w roku 1992 i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinno podobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania Rodziny. Rodzinno podobna, ponieważ jednorazowo w ochronce przebywa tylko sześcioro dzieci. Nasza działalność jest obecnie zagrożona - tylko wykup domu gwarantuje nam dalsze działanie!

Naszą misją jest pomagać dzieciom, które doświadczyły dramatu porzucenia lub zaniedbania psychicznego i fizycznego. Opiekę dzieciom organizujemy w małej placówce socjalizacyjnej. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dziecku osamotnionemu w powrocie do rodziny naturalnej, o ile jest to możliwe lub umieszczenie go w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej oraz doprowadzenie do samodzielności.

Towarzystwo Przywracania Rodziny Ochronka "Jurek"

W "Jurku" każdy podopieczny żyje jak w domu. Ma swój pokój, chodzi do szkoły, odrabia lekcje, wykonuje obowiązki domowe. Sytuacje życiowe, które sprawiły, że dana osoba znalazła się w naszej ochronce często są bolesne. Dlatego zależy nam najbardziej na tym, aby każdego otoczyć wsparciem i miłością. Wielu z naszych podopiecznych dorastało w "Jurku" i mieszkało do ukończenia 18. roku życia. 

Towarzystwo Przywracania Rodziny Ochronka "Jurek"

Do tej pory pomogliśmy 58 dzieciom, z których 16 wróciło do rodziny naturalnej, 17 zostało adoptowanych, 8 umieściliśmy w rodzinach zastępczych, 3 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki (Rodzinne Domy Dziecka), 8 usamodzielniliśmy, a 6 oczekuje obecnie w Ochronce na rozwiązanie swojej sytuacji życiowej. 

Obecnie sami znaleźliśmy się w patowej sytuacji. Od 2004 roku funkcjonowaliśmy w budynku, przekazanym do nieodpłatnego użytku przez poznańskiego biznesmena, Pana Jerzego Wiśniewskiego. Nieruchomość po śmierci Pana Jerzego stała się częścią postępowania sądowego i będzie sprzedana.

Towarzystwo Przywracania Rodziny Ochronka "Jurek"

Ochronka "Jurek" ma możliwość pierwokupu, jednak nie stać nas na wykup naszego domu. Naszego, bo przez tyle lat mieszkania w tym miejscu możemy uznać, że jest to Dom, przede wszystkim dla naszych podopiecznych. Z całego serca prosimy o pomoc i wsparcie. Daj szansę na dalsze funkcjonowanie i pomoc dzieciom w potrzebie.

Ochronka "Jurek"

Follow important fundraisers