OSP Bujaków

OSP Bujaków
organizator skarbonki

Kto to jest bohater? Według słownika jest to osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi.
Społeczne uznanie jako bohaterowie zyskują ci, których dokonania są w danym społeczeństwie, kulturze i epoce uznawane za ważne, niebezpieczne, nadzwyczajne i trudne.
Czy strażacy są bohaterami..? Oczywiście! Ale ich bohaterstwo to nie tylko odwaga, siła fizyczna i odpowiednie przeszkolenie, to również sprzęt dzięki któremu udzielają pomocy potrzebującym, a tych jest wielu. Sprzęt się zużywa, czasami go prostu go brak, bo skromne budżety Ochotniczych jednostek nie pozwalają na ich zakup.
 Bohaterowie może nie tracą swoich supermocy, ale ich możliwości ratowania innych i niesienia pomocy są osłabione.

Fundacja Kasperek przyjęła prośbę o wsparcie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie.
To jednostka z wieloletnią tradycją, założona w 1909 roku. Została odznaczona najwyższym odznaczeniem cywilnym Złoty Znak Związku OSP.
Jednostka prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą ( 11-18 lat) jak również edukują najmłodszych w Dziecięcej Drużynie Pożarniczej (7-11 lat). Drużyny startują na różnych zawodach organizowanym przez gminę i powiat zajmując zawsze czołowe miejsca.
Tematyka przeciwpożarowa oraz zajęcia medyczne są głównym tematem zajęć z bohaterami, którymi młodzież ma zamiar zostać w przyszłości.
W szeragach jednostki działa 30 druhów uprawnionych do działań gaśniczo-ratowniczych.. 10 strażaków przeszkolonych jest z ratownictwa technicznego, 9 posiada kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 Niosą pomoc w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych, przy każdym zagrożeniu. Można na nich liczyć.


Ochotnikom brakuje torby ratownictwa medycznego PSP- R1 wraz z wyposażeniem. Zestaw umożliwia wyszkolonym strażakom udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, według procedur ratowniczych oraz dokumentowania tych działań. Konstrukcja torby zapewnia szybki dostęp do całego wyposażenia po jej otwarciu.
Koszt zakupu to 4 300 zł, co znacznie przewyższa możliwości jednostki.

Każda złotówka wpłacona na ten cel sprawi, ze bohaterowie będą mogli sprawniej udzielać pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i  pożarach i innych akcjach, w których Ochotnicy biorą udział.
Poprzez swoją ofiarność również Ty zostaniesz bohaterem.

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
0%
0 zł Supported by 0 people CEL: 4,300 ZŁ