OSP Poczesna

OSP Poczesna
organizator skarbonki

Kto to jest bohater? Według słownika jest to osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi.
Społeczne uznanie jako bohaterowie zyskują ci, których dokonania są w danym społeczeństwie, kulturze i epoce uznawane za ważne, niebezpieczne, nadzwyczajne i trudne.
Czy strażacy są bohaterami..? Oczywiście! Ale ich bohaterstwo to nie tylko odwaga, siła fizyczna i odpowiednie przeszkolenie,
 to również sprzęt dzięki któremu udzielają pomocy potrzebującym, a tych jest wielu. Sprzęt się zużywa, czasami go prostu go brak, bo
skromne budżety Ochotniczych jednostek nie pozwalają na ich zakup.
 Bohaterowie może nie tracą swoich supermocy, ale ich możliwości ratowania innych i niesienia pomocy są osłabione.

Ochotnicza Straż Pożarna w Poczesnej została założona w 1915r. od początku istnienia głównym jej zadaniem było i jest
niesienie pomocy.
Jednostka OSP w Poczesnej aktywnie uczestniczy w zawodach sportowo- pożarniczych jak również często wyjeżdża do akcji
ratowniczo- gasniczych tj. pożarów lasów, traw jak również wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń.
Druhowie OSP Poczesna cały czas starają się zapobiegać zagrożeniom poprzez edukacje mieszkańców oraz dzieci w szkole i przedszkolu poprzez prowadzenie prelekcji. Od 1995 roku jednostka została włączona do KSRG.
Na terenie działań jednostki przebiega droga szybkiego ruchu DK-1.
Częste wypadki sprawiają, że bohaterowie mają pełne ręce roboty, a sprzęt zużywa się, lub po prostu go brak.
Najpilniejszą potrzebą w tej chwili jest dla jednostki zakup defibrylatora automatycznego lifepak CR Plus. Koszt zakupu to 6 650 złotych, co przekracza budżet jednostki.

I Ty możesz zostać bohaterem poprzez swoją ofiarność. Wspierając akcję "Bezimienni Bohaterowie" pomagasz nie tylko usprawnić pracę bohaterów, ale również każdej ofierze wypadków, której pomoc zostanie udzielona.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Druh OSP
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Super że pomagacie innym
10 zł

Anonymous

5 zł

Jadwiga Joanna Motyl

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
1%
85 zł Supported by 4 people CEL: 6,650 ZŁ