OSP Wola Słuchożebrska

OSP Wola Słuchożebrska
organizator skarbonki

Kto to jest bohater? Według słownika jest to osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi.
Społeczne uznanie jako bohaterowie zyskują ci, których dokonania są w danym społeczeństwie, kulturze i epoce uznawane za ważne, niebezpieczne, nadzwyczajne i trudne.
Czy strażacy są bohaterami..? Oczywiście! Ale ich bohaterstwo to nie tylko odwaga, siła fizyczna i odpowiednie przeszkolenie, to również sprzęt dzięki któremu udzielają pomocy potrzebującym, a tych jest wielu. Sprzęt się zużywa, czasami go prostu go brak, bo skromne budżety ochotniczych jednostek nie pozwalają na ich zakup.
 Bohaterowie może nie tracą swoich supermocy, ale ich możliwości ratowania innych i niesienia pomocy są osłabione.


Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Suchożebrskiej działa nieprzerwanie od 1954 roku. Obecnie liczy 25 członków zwyczajnych i 10 członków młodzieżowych.  
 Bohaterowie w swoim składzie mają również 2 dyplomowanych ratowników medycznych.
Celem jednostki jest ratowanie życia i mienia, a także szerzenia i przekazywania wiedzy o zagrożeniach związanych z pożarem oraz innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia. Jednostka OSP w Woli Suchożebrskiej corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajmuje czołowe miejsca. Dzięki takim działaniom poprawia się
kondycja i rozwija kultura fizyczna w wśród członków, a co za tym idzie sprawniejsze i szybsze działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Suchożebry i nie tylko. Ze względu na jej usytuowanie – przy drodze krajowej nr 63 – często bierze udział w działaniach ratowniczych przy wypadkach drogowych. Jednak braki w odpowiednim sprzęcie sprawiają, że działania te nie w pełni satysfakcjonują strażaków z OSP Wola Suchożebrska oraz nie pozwalają wykorzystać ich profesjonalizmu. Jednostka bierze aktywny udział w ćwiczeniach i szkoleniach, na których jej działania zawsze są bardzo wysoko ocenianie przez dowodzących z PSP.

Bohaterowie zwracają się z prośbą o zbiórkę funduszy na zakup deski ortopedycznej Iron Truck z usztywnieniem głowy i pasami,
szyn Kramera, w zestawie 14 sztuk, oraz zestaw do tlenoterapii. Łączny koszt zakupu tych sprzętów to kwota 4042 złotych,

co mocno przekracza możliwości jednostki.

Strażacy często stawiani są za wzór- nie szukają chwały i zaszczytów, nie czekają na "dziękuję". Wystarcza im poczucie, że zrobili co należy, satysfakcja z uratowania kolejnej osoby. Walczą o życie i zdrowie innych, obcych im osób często narażając własne.
To właśnie jest wyjątkowe. To jest prawdziwe bohaterstwo.
Dlatego gorąco zachęcamy do wsparcia celu. Bohaterowie też potrzebują pomocy, choć innego rodzaju niż ta, której na co dzień udzielają. Każda złotówka przybliża ich do zakupu specjalistycznego sprzętu.

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
0%
0 zł Supported by 0 people CEL: 4,042 ZŁ