Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching campaigns, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Partnerstwo dla Dzieci - STYPENDIA ROZWOJOWE

Campaign photo
Campaign finished

Partnerstwo dla Dzieci - STYPENDIA ROZWOJOWE

1 634,00 zł ( 3.26% )
Donated by 16 people
Campaign organiser: Fundacja United Way Polska
Warszawa, mazowieckie
Starts at: 23 May 2013
Ends at: 23 May 2014

Campaign description
W imieniu własnym, Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, naszych podopiecznych, organizacji partnerskich, prosimy Państwa o pomoc w sfinansowaniu stypendiów dla dzieci na rok 2013/2014 realizowanych w ramach programu Fundacji "Partnerstwo dla Dzieci"!


CEL: Każda Państwa „złotówka” przyczyni się do realizacji stypendiów socjalnych, edukacyjnych, służących rozwojowi indywidualnych talentów i wyrównywaniu szans dzieci pochodzących z rodzin ubogich, wieloproblemowych, potrzebujących wsparcia. Kwoty przyznanych stypendiów nie są sztywne. Jeśli koordynatorom uda się w tej samej cenie znaleźć tańsze zajęcia do programu dopraszane są kolejne dzieci. Roczny projekt mikrostypendiów na rok szkolny 2013/2014 zakłada przyznanie ponad 100 stypendiów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat, podopiecznych organizacji pozarządowych działających na terenie dwóch warszawskich dzielnic, Pragi Południe i Pragi Północ: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Praga Południe, KARAN, CARITAS, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.


CZY WIESZ, ŻE… Stypendia Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska to dedykowane konkretnemu dziecku środki, które są przeznaczone na opłatę dodatkowych kursów i zajęć. Dzieci nie otrzymują pieniędzy. Opiekunowie stypendiów – pedagodzy ze świetlic środowiskowych, po przeprowadzonej diagnozie potrzeb dziecka, dokonują wraz z dzieckiem wyboru zajęć i opłacają uczestnictwo dziecka w kursie, monitorując przy tym jego frekwencję na zajęciach. Do kwoty stypendium przypadającego na każdego uczestnika programu wliczają się także niezbędne do zajęć koszty zakupu pomocy naukowych, podręczników, strojów sportowych jak również koszty biletów komunikacji miejskiej w przypadku, gdy zajęcia odbywają się w innym niż świetlica miejscu.


DOTYCHCZASOWE EFEKTY: Przez kilka lat funkcjonowania programu „Partnerstwo dla Dzieci”, dzięki współpracy z różnymi partnerami, na Pradze Północ i na Pradze Południe przyznano łącznie 326 mikrostypendiów.


STREFA STYPENDYSTY:


Mateusz, 13 lat PŁYWANIE

Mateusz, w ramach programu stypendialnego, uczęszczał na naukę pływania. Mimo, że wcześniej bardzo bał się wody i nigdy wcześniej nie miał okazji być na basenie, pod koniec roku szkolnego zdecydował się wziąć udział w zawodach pływackich. Swój wolny czas, zamiast jak dotychczas na trzepaku, mógł spędzić z rówieśnikami na basenie, pod okiem trenera. Wychowawczyni Mateusza zwróciła uwagę, że chłopiec stał się spokojniejszy i bardziej zdyscyplinowany. A sam Mateusz bardzo się cieszy, że w końcu może mieć jakieś hobby.

Kacper, 11 lat KARATE

Kacper zdecydował się na zajęcia karate. Bardzo chciał dołączyć do grupy kolegów, którzy już mieli okazję trenować w klubie Karate Kyokushin. Kacper dość szybko przyswoił sobie zasady funkcjonowania na zajęciach i mimo, że nie udało mu się dołączyć do grupy, w której trenowali Jego koledzy, umiał nawiązać nowe kontakty. Po kilku miesiącach, Kacper zdał egzamin i osiągnął swój pierwszy stopień kyu. Kacper jest rekordzistą, jeśli chodzi o systematyczne chodzenie na zajęcia – już kilka razy zdobył dyplom za nieopuszczenie żadnego z treningów w ciągu miesiąca. Jego oceny w szkole również się poprawiły. Pedagog zauważył, że Kacper pracuje na lekcjach w sposób bardziej systematyczny i dużo częściej zgłasza się do odpowiedzi.


Kinga, 12 lat JĘZYK ANGIELSKI

Kinga w ramach stypendium chodziła na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki. Musiała nadrobić sporą część materiału. Dzięki pomocy pedagoga i własnej pracy, udało Jej się otrzymać z obu przedmiotów pozytywne oceny na koniec semestru. Większość czasu podczas ferii zimowych spędzanych w domu Kinga poświęciła na słuchanie i czytanie w języku angielskim. Wytrwale sprawdzała w podręcznikowym słowniku znaczenie nowych słów. W drugim semestrze bardzo się otworzyła podczas zajęć wyrównawczych, w szkole zaczęła dostawać lepsze oceny. Nadal twierdzi, nie potrafiąc ukryć dumy, że Jej największym sukcesem było przyniesienie rodzicom pisemnej pochwały od nauczycieli. Dziewczynka pragnie iść na studia językowe i zostać tłumaczem. W szkole ma coraz lepsze wyniki z większości przedmiotów. W dalszym ciągu pięknie pracuje i marzy, by na koniec rok szkolnego otrzymać piątkę z angielskiego.


W imieniu Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, naszych podopiecznych i organizacji partnerskich z góry serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie!Wierzymy, że każde dziecko ma potencjał i może wiele osiągnąć! Chcemy, aby dzieci również w to mogły uwierzyć!


  

1 634,00 zł ( 3.26% )
Donated by 16 people

Follow important campaigns