Pracownia Alternatywnego Wychowania

Pracownia Alternatywnego Wychowania

Typ Charity organisation

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Działamy w celu poprawienia warunków życia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.  Chcemy stworzyć im możliwość pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.  Prowadzimy Centrum Opieki Dziennej, które tworzy Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym. Prowadzimy także grupę wsparcia dla matek. W planach mamy otworzenie Hostelu - placówki interwencji kryzysowej dla dzieci, będących w sytuacji kryzysowej, kiedy spędzenie nocy w domu jest niemożliwe. Naszych podopiecznych otaczamy kompleksową opieką zapewniając im ciepłe posiłki, pomoc materialną, opiekę lekarską, pomoc w nauce. Przygotowujemy dzieci do samodzielnego zgodnego z normami społecznymi życia. Ponadto zespół Pracowni podejmuje działania popularyzujące założenia metody socjoterapii w Polsce. Trenerzy PAW prowadzą autorskie szkolenia związane z socjoterapią. Jeśli również pragniesz, by każde dziecko miało możliwość godnego życia i rozwoju swych możliwości, możesz nas wspomóc.  Dziękujemy za każdy przejaw hojności.