Edyta Ogłaza

Publiczne darowizny
3,360 zł
Wsparte cele
36
Zebrane środki
145,938.70 zł
Edyta Ogłaza