Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching campaigns, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Pomoc Bez Granic 2012

Campaign photo
Campaign finished

Pomoc Bez Granic 2012

705,00 zł ( 14.1% )
Donated by 26 people
Białystok, podlaskie
Starts at: 08 May 2012
Ends at: 30 November 2012

Campaign description

W tym roku po raz kolejny pragniemy zorganizować dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla chorych polskich dzieci mieszkających na Białorusi. Dla dzieci pozostawionych samym sobie, zdanych na łaskę losu i wszechogarniającego reżimu. Taki turnus ze specjalistycznymi formami terapii to jedyna szansa na rehabilitację i namiastkę normalnego życia, o które trudno w miejscu ich codziennego zamieszkania.
 
Uczestnikami turnusu będzie kilkanaścioro polskich dzieci z różnymi schorzeniami, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym. I choć walka z tą chorobą jest przeważnie żmudna i syzyfowa, długotrwała rehabilitacja może choć w części przywrócić sprawność fizyczną i psychiczną. Sami rodzice nie są bowiem w stanie zapewnić dzieciom wystarczającej opieki. Kluczowa jest tu współpraca lekarzy, pedagogów i terapeutów.
 
W tym roku, planujemy zorganizować wyjazd do specjalistycznego Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji Maniówka w Nowej Wsi. Dzieci będą mogły tam m.in. skorzystać z dobrodziejstw hipoterapii i fizjoterapii, które uznawane są za najskuteczniejsze metody terapeutyczne dla dzieci z porażeniem mózgowym. W trakcie zabiegów, także rodzice i opiekunowie dzieci uczą się, jak samodzielnie stosować niektóre techniki rehabilitacyjne we własnym domu oraz jak rozpoznać i zaspokoić potrzeby swoich dzieci. Wszystko po to, by uśmiech na ich twarzach mógł pojawiać się częściej i trwać o wiele dłużej, także po powrocie na Białoruś.
 
Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi około 1400 złotych. Część z tych pieniędzy będziemy chcieli zdobyć we własnym zakresie, prosząc o pomoc firmy i instytucje. Pozostałe 5000 złotych chcielibyśmy uzbierać dzięki Wam, wspaniali siepomagacze. Liczymy na Was! Na Wasze dobre serce liczą jednak przede wszystkim chore dzieci, dla których te pieniądze to szansa, której nie dostaną od nikogo innego.
 
Wyjazd realizujemy we współpracy z organizacją Polska Macierz Szkolna na Białorusi, która przyjmuje zgłoszenia chorych dzieci na Białorusi.

705,00 zł ( 14.1% )
Donated by 26 people

Follow important campaigns