Podziel się chlebem zimą

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 16 people
330 zł (8.25%)

Lublin, lubelskie

Started: 19 January 2010
Ends: 30 April 2010

P o d z i ę k o w a n i a

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy z dobroci serca wsparli finansowo nasz cel. Udało nam się zebrać kwotę 330 złotych, która to kwota pozwoliła nam przygotować 132 posiłki dla naszych podopiecznych.

Cała kwota została przekazana na potrzeby Kuchni im. św. Brata Alberta w Lublinie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa pomoc.

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 16 people
330 zł (8.25%)