RODZINA poszukiwana

Closed

Łódź, łódzkie

Started: 03 April 2009
Ends: 10 May 2009

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodziny do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (rodzinny dom dziecka).
Zadaniem rodziny będzie opieka i wychowanie dzieci w systemie tradycyjnym.

 
Oferujemy:  
- Stałą pracę
- Możliwość realizacji potrzeb związanych z pomocą
dzieciom krzywdzonym i porzuconym przez rodziców
- Dobre warunki płacowe i zatrudnienia
(etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy)
- Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas
sprawowania opieki (dom jednorodzinny na terenie miasta Łodzi)
- Opiekunowie prowadzący i ich dzieci nie ponoszą
  żadnych kosztów eksploatacji domu
- Fundacja zapewnia stałą pomoc i wsparcie w
  zakresie opieki i wychowania
- Szkolenia podnoszące umiejętności
wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne

Wymagania:
- Małżeństwo
- Wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące
- Doświadczenie w opiece nad dziećmi
  (własne lub zawodowe)
- Zainteresowania i pasje
- Zaświadczenie o niekaralności nie starsze
   niż 3 miesiące (obu małżonków)
- Stałe miejsce zameldowania
- Dobra znajomość obsługi komputera
- Dobry stan zdrowia
 
Rodziny zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV, na adres biura fundacji:
FundacjaHappyKids” , 92-308 Łódź ul. Widzewska 22
 lub na adres e-mail: biuro@happykids.org.pl