Siostry Józefitki ze Lwowa

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 16 people
841 zł (14.01%)

Started: 31 August 2009
Ends: 03 November 2009

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.

 

Za zebraną kwotę zakupiliśmy niezbędne leki i śrdoki medyczne, które przekazaliśmy siostrom Józefitkom. One to wraz z pomocą polskiego konsulatu we Lwowie przekazały je kilkudziesięciu najbardziej potrzebującym osobom.

 

Za okazane serce i dobrą wolę pomocy, dziękujemy wszystkim Pomagaczom.

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 16 people
841 zł (14.01%)