Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching campaigns, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Solidarni z Tybetem

Campaign photo
Campaign finished

Solidarni z Tybetem

80,00 zł ( 2.66% )
Donated by 5 people
Campaign organiser: Fundacja Inna Przestrzeń
Starts at: 28 August 2010
Ends at: 10 June 2011

Campaign result

Stały program prowadzony przez Fundację Inna Przestrzeń skupia aktywistów, wolontariuszy, ekspertów którzy chcą aktywnie działać na rzecz poprawy sytuacji w Tybecie.

Nasz kolejny cel wsparło przez Siepomaga.pl 5 osób wpłacając w sumie 80 złotych. Dziękujemy za wasze zaangażowanie.

Jesteśmy członkiem International Tibet Network, koalicji ponad 180 organizacji na całym świecie, które podejmują oparte na zasadzie niestosowania przemocy działania mające na celu przywrócenia Tybetańczykom powszechnie uznanych praw, które utracili w wyniku chińskiej okupacji. Należą do nich prawa do decydowania o własnym statusie politycznym, gospodarczym, kulturze, religii, środowisku i zasobach naturalnych.

Campaign description

Program Tybetański RatujTybet reprezentuje w Polsce ruch na rzecz przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka, International Tibet Support Network (ITSN). W naszej działalności na rzecz Tybetańczyków, towarzyszy nam przekonanie, że wywarcie realnego wpływu na poprawę sytuacji w Tybecie może zostać wypracowane tylko poprzez stałe poparcie międzynarodowe i regularne działania m.in. stałe monitorowanie sytuacji, działań polityków, wywieranie nacisku na organizacje międzynarodowe, stałe demonstrowanie społecznego poparcia dla sprawy tybetańskiej.
 
Ostatnie nasze działania to:
- Zorganizowanie akcji ogólnopolskiej w rocznicę powstania tybetańskiego 10 marca w około 70 miejscowościach, z motywem przewodnim kampanii "Tybetańscy Bohaterowie" - o uwolnienie 10 tybetańskich więźniów politycznych;

- Zebranie 1500 podpisów pod międzynarodową petycją wzywającą do przeprowadzenia ponownego, sprawiedliwego procesu Tenzina Delka Rinpocze - nauczyciela buddyjskiego skazanego w tajnym procesie na karę śmierci zamienioną później na karę dożywocia;

- Stworzenie w 6 miastach Polski murali przedstawiających sytuację dzieci tybetańskich wraz z grupą 3 fala w ramach trasy „Każdy ma prawo do edukacji. W Tybecie też?”;

- Przygotowanie wystawy „Tybet. Czas na działanie, która będzie gościć w kolejnych miastach Polski;

- Obchody 75 urodzin Dalajlamy w warszawskim klubie „Powiększenie”;

- Działanie na rzecz uchwalenia nazwy Ronda Wolnego Tybetu - w tej chwili Rondo Tybetu, na którym wkrótce będą miały miejsce nowe inicjatywy.
 
Niektóre planowane działania to:
- Kontynuacja kampanii na rzecz tybetańskich więźniów politycznych m.in. z udziałem znanych osób,
- Udział w Międzynarodowym Forum Młodych pod koniec września w Gdańsku,
- Materiały edukacyjne o Tybecie dla nauczycieli,
- Kolejne wydania biuletynu RatujTybet! wysyłanego także politykom, dziennikarzom,
- Pokazy filmów o Tybecie w ramach comiesięcznego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
 
Obecnie ma miejsce ponowne zaostrzenie się sytuacji w Tybecie, która jest naznaczona atakiem i próbami zastraszenia tybetańskich elit intelektualnych i wciąż nowymi aresztowaniami. Utwierdza nas to w przekonaniu, że potrzeba budować długotrwałą strategię poparcia dla Tybetu. Wpływające środki przeznaczymy na realizację celów statutowych Programu Tybetańskiego.
 
Sprawa tybetańska, sprawa przestrzegania praw człowieka to sprawa nas wszystkich. Możesz wnieść swój wkład w umacnianie ruchu na rzecz Tybetu.

80,00 zł ( 2.66% )
Donated by 5 people

Follow important campaigns