Your browser is out-of-date and some website features may not work properly.

We recommend updating your browser to the latest version.

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching fundraisers, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Wyprawki szkolno-przedszkolne dla potrzebujących

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Fundraiser finished

Wyprawki szkolno-przedszkolne dla potrzebujących

Fundraiser goal:

Zakup i wysyłka wyprawek szkolno-przedszkolnych dla chorych dzieci

Entity submitting the fundraiser: Fundacja Nieskończone Możliwości
FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Starts on: 21 July 2022
Ends on: 23 September 2022

Fundraiser result

Podziękowania dla wszystkich Darczyńców zbiórki Fundacji Nieskończone Możliwości, dzięki którym zrealizowana została w tym roku akcja wysyłki wyprawek szkolno-przedszkolnych do grupy dzieci niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi i chorobami rzadkimi.

Na zdjęciu Lena podczas swoich wyprawkowych zakupów z bonem od Fundacji.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Wyprawki szkolno-przedszkolne dotarły w tym roku łącznie do 45 dzieci w całej Polsce np. chorych onkologicznie, chorych na mukowiscydozę, dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z chorobami rzadkimi i dzieci niepełnosprawnych.

W większości wyprawki w 2022 roku miały postać bonów na zakupy artykułów szkolnych.

Od 2016 roku Fundacja Nieskończone Możliwości wysłała 365 wyprawek do potrzebujących.

Dziękujemy szczególnie Darczyńcom Siepomaga, Darczyńcom na rachunek bankowy Fundacji oraz Pani Aleksandrze, Panu Robertowi i Panu Marcinowi. Tradycyjnie w przypadku dotarcia darowizn na ten cel w Siepomaga we wrześniu wyprawki zostaną wysłane dodatkowo do kilku/kilkunastu osób. 

Z całego serca dziękujemy.

Fundraiser description

Fundacja Nieskończone Możliwości, podobnie jak w latach ubiegłych, we wrześniu planuje wysłać do potrzebujących wyprawki szkolno-przedszkolne. Obdarowanymi będzie grupa 40 dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz chorych na choroby rzadkie ze szkół podstawowych, szkół specjalnych, przedszkoli i zerówek. Wszystkie te dzieci pochodzą z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Są to rodziny z całej Polski np. dzieci chore na mukowiscydozę, dzieci chore na choroby onkologiczne, choroby rzadkie oraz uczniowie zmagający się z innymi niepełnosprawnościami i schorzeniami przewlekłymi np. spektrum autyzmu. Dla wszystkich tych rodzin dofinansowanie 300 zł w programie "Dobry Start" na wyprawkę szkolną jest niewystarczające w związku z większymi uzasadnionymi potrzebami, dużymi kosztami tych wydatków, ich wzrostem cen oraz comiesięcznymi nawet kilkutysięcznymi i większymi wydatkami na nierefundowaną rehabilitację, nierefundowane leki, specjalistyczną dietę, leczenie lub nie mają możliwości skorzystania z programu, jak uczniowie zerówek i przedszkoli.

Wszystkie rodziny są weryfikowane socjalnie przez Fundację Nieskończone Możliwości. Jak co roku ilość i zawartość paczek zależy od dostępnych funduszy na ten cel i jeśli sytuacja finansowa Fundacji oraz zbiórki pozwolą, liczba obdarowanych rodzin zostaje zwiększona.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

W 2020 i 2021 roku jak wiele organizacji utraciliśmy przez trwającą sytuację np. potwierdzone zbiórki na ten cel i Fundacji bardzo trudno sfinansować samodzielnie to działanie w skali lat ubiegłych. Dotychczas Fundacja wysyłała, począwszy od 2016 roku, kilkadziesiąt paczek z wyprawkami szkolnymi rocznie. W ciężkim dla naszej organizacji roku 2020 i 2021 udało się obdarować paczką z wyprawką szkolną łącznie ponad 60 rodzin.

Dlatego prośba do Was darczyńcy w tym roku o pomoc w postaci datków i udostępnień zbiórki. Nie jesteśmy dużą organizacją i cel zbiórki jest dla nas dużą kwotą. Zebrane darowizny pozwolą zrealizować wysyłkę wyprawek szkolno-przedszkolnych i dotrzeć do wielu rodzin potrzebujących. Koszt jednostkowy wysyłki to koszt stworzenia paczki z wyprawką szkolną (przybory, zeszyty, bloki, kredki, farby, pisaki, pióro, długopisy, ołówki, w niektórych przypadkach tornister/torba) oraz jej wysyłka. Paczki zawierają również tradycyjnie wyprawkę dla zdrowego rodzeństwa danego dziecka niepełnosprawnego/chorego przewlekle, aby nie czuło się pokrzywdzone.

FUNDACJA NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Wysyłka jest planowana w I połowie września 2022 oraz w II połowie września ewentualnych dodatkowych paczek.

Dziękujemy za okazaną pomoc i każdą nawet najmniejszą darowiznę :) Każde wsparcie na rzecz tej akcji jest dla nas wielką radością. Pomaganie innym to możliwość dzielenia się dobrem, a jego nigdy nie jest za dużo. Szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie człowiek i bez chorób musi walczyć z przeciwnościami losu. Warto sprawić radość i przywołać uśmiech u osób, których los nie oszczędza, a codzienność bywa trudna i bolesna.

Follow important fundraisers