XI Dzień Papieski "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy"

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 37 people
4,900 zł (64.47%)

XI Dzień Papieski

Warszawa, mazowieckie

Started: 26 September 2011
Ends: 15 November 2011


Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wsparli do tej pory Dzieło Nowego Tysiąclecia. Odpowiadając na prośby wielu osób postanowiliśmy przedłużyć cel do 15 listopada i zwiększyć jego kwotę o wartość jeszcze jednego stypendium, tj. do 7600 złotych.
 
XI Dzień Papieski zakończył się, ale nasz apel do Was wciąż trwa. Wierzymy, że dopóki są ludzie gotowi nam pomagać, dopóty nasze działania mają sens. Ufundowane stypendia pozwolą młodym ludziom (gimnazjalistom, licealistom i studentom) uwierzyć w ich wartości i siłę.

Każde stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkołyzakwaterowania w bursiekupna odzieżyPakiet naukowy przeznaczają na książkiopłaty za Internetdodatkowe lekcjezakup instrumentów muzycznych itp.

 

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 37 people
4,900 zł (64.47%)