Fundacja Zdrowia ESCO

Fundacja Zdrowia ESCO

Reprezentant Sylwia Chruścińska

E-mail schruscinska@interia.pl

Telefon 601507757

Lokalizacja Gdynia, pomorskie

Działamy na rzecz środowiska osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Działalność nasza ma na celu ułatwienie dostępu osobom potrzebujacym do różnorodnych form terapii.

 
Współpracujemy z siedmioma kołami Polskiego Towarzystwa Chorych Stwardnienia Rozsianego istniejącymi w naszym województwie oraz z innymi organizacjami.

 
Od roku 2005 realizujemy program terapeutyczny „Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym”. Stanowi on połączenie wsparcia beneficjentów na polu fizycznym psychicznym i społecznym. Do chwili obecnej w programie uczestniczyło ponad 500 osób.

 
Pomagamy także dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zespół Downa, zespól Marfana, Mózgowe Porażenie Dziecięce, niepełnosprawność sprzężona)
 
Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 
 

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

robi wm