Fundacja Zdrowia ESCO

Fundacja Zdrowia ESCO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Działamy na rzecz środowiska osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Działalność nasza ma na celu ułatwienie dostępu osobom potrzebujacym do różnorodnych form terapii.

 
Współpracujemy z siedmioma kołami Polskiego Towarzystwa Chorych Stwardnienia Rozsianego istniejącymi w naszym województwie oraz z innymi organizacjami.

 
Od roku 2005 realizujemy program terapeutyczny „Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym”. Stanowi on połączenie wsparcia beneficjentów na polu fizycznym psychicznym i społecznym. Do chwili obecnej w programie uczestniczyło ponad 500 osób.

 
Pomagamy także dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zespół Downa, zespól Marfana, Mózgowe Porażenie Dziecięce, niepełnosprawność sprzężona)
 
Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 
 

Wpłaty

Ładuję...