FUNDACJA ESPA

FUNDACJA ESPA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Legnica, śląskie

ESPA to miejsce dla każdego, bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Podjęliśmy się trudnego, ale przynoszącego wielką radość zadania – rozbudzenia w młodych ludziach chęci do wszechstronnego rozwoju. Organizujemy spotkania, na których podpowiadamy im, jak można pokierować swoim życiem, aby rozkwitały nie tylko ich umysły, ale też dusze. Za drogowskaz przyjęliśmy wartości chrześcijańskie.

Co roku, w ramach „Gwiazdkowej Niespodzianki” docieramy z paczkami świątecznymi do dzieci z najuboższych domów, a także tych poszkodowanych przez los. Współpracuje z nami grupa wolontariuszy prężnie uczestnicząca w działaniach prowadzonych przez Fundację. Prowadzimy też kilka punktów przedszkolnych „Gedeon”.

Od kilku lat prowadzimy grupę „Nieziemska Młodzież”. Na cyklicznych spotkaniach poruszane są tematy ważne dla młodzieży, takie jak zdrowy styl życia, radzenie sobie w grupie rówieśników czy rozwój zainteresowań. Podczas takich spotkań nie brakuje trudnych pytań odnośnie okresu dojrzewania.


Edukujemy, rozwijamy, motywujemy młode pokolenie do zmiany stylu życia. Poprzez udzielanie pomocy – mówimy: nie jesteś sam, Bóg Cię kocha, a Twoje życie nie jest Jemu obojętne.