Stowarzyszenie ESTEKA

Stowarzyszenie ESTEKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnobrzeg, podkarpackie

Organizujemy różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży celem propagowania hippiki, sportu i kształtowania zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

Inicjujemy programy profilaktyczne (Dziękuję, nie piję, Narkotyki nie są dobre).

Organizujemy rajdy i inne imprezy mające na celu upamiętnianie miejsc oraz tradycji związanych z walkami i działalnością 14 pułku ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej.

Organizujemy przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, sportu i edukacji (wyrównywanie szansedukacyjnych, Akcja Lato, Parada Mikołajów).

Reprezentujemy i uczestniczymy w uroczystościach okazji świąt państwowych i innych o charakterze patriotycznym i kawaleryjskim. Organizujemy Ogólnopolski Konkurs Militarii oraz Dni 14 pułku ułanów Jazłowieckich w Tarnobrzegu.

Utrzymujemy kontakty z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Prowadzimy działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjno-szkoleniową.

Realizujemy duży projekt związany z budową Ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży EURATUS.

Wpłaty

Ładuję...