Fundacja Eudajmonia

Fundacja Eudajmonia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Polkowice, dolnośląskie

Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr.εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha).

Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Nasze projekty i akcje adresujemy do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia.

W swoich działaniach stawiamy na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Trzon Zespołu tworzą osoby z doświadczeniem w konstruowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów społecznych. Grono stałych współpracowników stanowią psycholodzy, doradcy zawodowi, trenerzy aktywności, trenerzy pracy oraz asystenci osób z niepełnosprawnościami.

Włączamy się w działania lobbingowe i rzecznicze. Jesteśmy członkami Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy oraz zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przy MRPiPS. Kreujemy i aktywnie uczestniczymy w działaniach lokalnych.

Siedziba Fundacji znajduje się w Polkowicach.

Znaczna część działań realizowana jest również we wrocławskim oddziale Fundacji.