Fundacja Edukacja dla Przyszłości

Fundacja Edukacja dla Przyszłości

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie


Propagujemy znaczenie kształcenia ustawicznego w życiu jednostek oraz społeczeństwa.
 
Promujemy i tworzymy jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci, będąc jednocześnie przekonani o tym, że to właśnie od jakości edukacji najmłodszych zależy rozwój gospodarczy naszego kraju
Upowszechniamy wychowanie przedszkolne poprzez udzielanie wsparcia samorządom terytorialnym oraz określanie standardów jakości edukacji przedszkolnej.

Propagujemy innowacyjne pozaszkolne formy kształcenia dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.
 
Działamy na rzecz zniwelowania zagrożeń związanych z nierównym dostępem do oświaty, nierówną dystrybucją szans oraz wynikającym z nich problemem marginalizacji społecznej.