Fundacja Świętej Jadwigi Królowej

Fundacja Świętej Jadwigi Królowej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Fundacja Świętej Jadwigi Królowej powstała w grudniu 2009 roku.

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw dzieci i młodzieży. Troszczymy się o ubogich i pokrzywdzonych przez los.  Prowadzimy działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Pomagamy osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną. Organizujemy imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe i służące poprawie kondycji fizycznej oraz wystawy i koncerty. Promujemy i organizujemy wolontariat.

Wpłaty

Ładuję...