Fundacja Koprowski Dzieciom

Fundacja Koprowski Dzieciom

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Nasza Fundacja zajmuje się wspieraniem domów dziecka. Z racji siedziby Fundacji nasze działania koncentrują się na obszarze woj. łódzkiego, w miarę możliwości w przyszłości zamierzamy poszerzyć je na całą Polskę.
Chcemy, aby dzieci z tych domów, miały takie same możliwości na rozwój jak te z pełnych rodzin, tzn. żeby uczestniczyły w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, korzystały z dodatkowej nauki języków obcych i innych kursów.
Naszym długofalowym projektem jest zbudowanie boisk wielofunkcyjnych przy każdej z takich placówek, aby zapewnić dzieciom możliwość konstruktywnego spędzenia wolnego czasu.


W Polsce jest około 26 000 osieroconych dzieci przebywających w 417 domach dziecka. Niestety tylko 2593 dzieci mieszka w rodzinnych domach dziecka, których jest zaledwie 274. W tych domach dzieci są otoczone miłością i opieką, uczą się funkcjonowania w rodzinie, codziennych obowiązków tak jak we własnym domu. Mają szansę na radosne dzieciństwo.

Pragniemy nieść pomoc dzieciom z domów dziecka, które przebywają tam nie tylko z winy swoich opiekunów, ale również i z przypadków losowych.


Chcemy, by te dzieci miały to, co ma dziecko w prawdziwym kochającym się domu, by nie wchodziły w przestępczość, alkohol i narkotyki.


Naszym głównym celem jest dążenie, aby każde z naszych podopiecznych trafiło do rodzin zastępczych, w rodzinnych domach dziecka gdzie będą przebywały otoczone miłością i troskliwością wraz ze swoją nową rodziną, dlatego wdrażamy program adopcyjny "W rodzinie". Jest to duże wyzwanie pod względem merytorycznym i finansowym, dlatego prosimy – by przyłączyli się Państwo do naszego programu i wspierali Nas w dążeniu do osiągnięcia celu.

Pomogli

Ładuję...