Fundacja Lepsze Jutro

Fundacja Lepsze Jutro

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Białystok, podlaskie


Pomagamy wszystkim osobom niepełnosprawnym poprzez wspieranie ich finansowo i zdrowotnie.

Działamy na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Chcemy aby fundacje tworzyły osoby które chcą nieść pomoc innym nie oczekując w zamian nic oprócz życzliwości i satysfakcji. Największą nagroda będzie zadowolenie naszych podopiecznych.