Fundacja POMOCNA DŁOŃ

Fundacja POMOCNA DŁOŃ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc dla nich Dom Pomocy Społecznej.
 
Zapewniamy systematyczne zajęcia w zakresie rehabilitacyjnym i terapeutycznym poprzez różne formy terapii: psychoterapię, kinezyterapię, hipoterapię, muzykoterapię.
 
Zapewniamy poszczególnym osobom możliwość doskonalenia umiejętności życiowych z wykorzystaniem zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i w terapii zajęciowej.
 
Kładziemy nacisk na integrację społeczną, umożliwiając pełne uczestnictwo podopiecznych w codziennym życiu społecznym.
 
Staramy się, aby nasi podopieczni utrzymali jak najdłużej i w jak najlepszym stanie sprawność fizyczną oraz psychofizyczną, dlatego zapewniamy im opiekę medyczną
 
Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają zapewnione warunki życia możliwie zbliżone do domowych, godne osoby ludzkiej. Każdy z mieszkańców posiada własną przestrzeń życiową, przedmioty osobiste, drobiazgi i możliwość uczestniczenia w ulubionych zajęciach.
 
Otrzymuje również niezbędną pomoc personelu, który zajmuje rolę organizatora i partnera towarzyszącego mieszkańcom w ich aktywności, w umożliwianiu dokonywania indywidualnych wyborów. Dla każdego mieszkańca opracowuje się indywidualny program rehabilitacyjny.
 
Mieszkańcy uczą się i praktykują wykonywanie zwykłych czynności domowych i związanych z zaradnością, takich jak: utrzymanie czystości osobistej i pomieszczenia, przyrządzanie prostych posiłków, dbanie o ubranie, o ogólną schludność i porządek. Utrzymywany jest normalny rytm dzienny, tygodniowy i roczny.
 
Uczestniczą również w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych, takich jak: zajęcia gospodarstwa domowego, kuchenne, ceramiczne, malowania na szkle, form plastycznych, teatralnych, w zajęciach sportowych w tym także w ramach koła Olimpiad Specjalnych oraz nauki gry w kręgle, w zajęciach z muzykoterapii, nauki gry na instrumentach, śpiewie, tańcu i innych.

Wpłaty

Ładuję...