Fundacja Sekwoja Jana Nowaka

Fundacja Sekwoja Jana Nowaka

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Fundacja SEKWOJA Jana Nowaka została założona przez osobę niepełnosprawną, pana Jana Nowaka. Fundacja przyjęła nazwę od drzewa potężnie dostojnego - wiecznie zielonego – jakim jest sekwoja. Ta energia płynąca z tego drzewa, na zawsze powinna zamieszkać w naszych sercach, a wtedy będziemy mieli siłę dawać odpór przeciwnościom losu!

Niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym, kalekim, dzieciom chorującym na różne schorzenia, rodzinom żyjącym w ubóstwie, ludziom starym, którzy ulegli różnym sytuacjom losowym.

Staramy się przyczyniać do likwidacji wszelkiego typu barier architektonicznych, w obiektach użyteczności publicznej. Zwalczamy dyskryminację osób niepełnosprawnych, starszych i kalekich. Pomagamy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego, ułatwiającego wykonywanie samodzielnych czynności życiowych.

Przyczyniamy się, poprzez współpracę z administracją państwową, samorządową oraz wszelkimi organizacjami powołanymi dla celów zbliżonych do celów Fundacji, także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej do szerszej integracji osób niepełnosprawnych. W miarę możliwości dofinansowujemy turnusy kolonijne lub rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w szczególności dzieci.