Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Aktywności Lokalnej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Puszczykowo, wielkopolskie

Fundacja Aktywności Lokalnej wspomaga różnorodne formy aktywności lokalnej, podnosząc świadomość i wiedzę obywatelską, promując przedsiębiorczość i wzmacniając aktywność zawodową osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

Promujemy i kreujemy postawy obywatelskie, w tym postawy liderskie.

Prowadzimy edukację obywatelską, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wspieramy aktywność zawodową i poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce.

Promujemy i wspieramy rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Upowszechniamy wolontariat i wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Wspieramy rozwój współpracy międzysektorowej (partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa publiczno-społecznego) oraz promujemy dialog obywatelski jako formy partycypacji obywatelskiej.

Promujemy ekologię i ochronę środowiska naturalnego.

 

Wpłaty

Ładuję...