Fundacja Albatros

Fundacja Albatros
4 Stałych Pomagaczy
Sławomir Michoń
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dywity, warmińsko-mazurskie

Działamy na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną.
 
Utworzyliśmy i prowadzimy Centrum Inicjatyw Ekologicznych oraz Ogród Roślin Leczniczych.

Naszym strategicznym działaniem jest projekt Symbiosis mający na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt  -  unikatowa na skalę naszego kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności pomocy dzikim zwierzętom poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania ORZ.

Prowadzimy również Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracujemy z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na terenie dwóch województw. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem tej sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje.

Od pięciu lat realizujemy również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziliśmy już na terenie Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką fachową opiekę.
 
Prowadzimy również systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej - Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży.
 
Jesteśmy również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu Przyrodniczego.
 
 

Ładuję...

940 zł

Dominik Zdun

34 darowizny na tę organizację, ostatnia
4 Stałych Pomagaczy
Sławomir Michoń
30 zł miesięcznie