Fundacja Albatros

Fundacja Albatros

Reprezentant Ewa Rumińska

E-mail info@falbatros.pl

Telefon 664173828

Lokalizacja Dywity, warmińsko-mazurskie

Działamy na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną.
 
Utworzyliśmy i prowadzimy Centrum Inicjatyw Ekologicznych oraz Ogród Roślin Leczniczych.

Naszym strategicznym działaniem jest projekt Symbiosis mający na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt  -  unikatowa na skalę naszego kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności pomocy dzikim zwierzętom poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania ORZ.

Prowadzimy również Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracujemy z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na terenie dwóch województw. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem tej sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje.

Od pięciu lat realizujemy również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziliśmy już na terenie Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką fachową opiekę.
 
Prowadzimy również systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej - Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży.
 
Jesteśmy również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu Przyrodniczego.
 
 

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Ola

Za pomoc gołąbkom
80 zł

Anonimowa Pomagaczka

175 zł

Alicja Budny i Kinga Grzebieluch

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej