Fundacja Albatros

Fundacja Albatros

Reprezentant Ewa Rumińska

E-mail info@falbatros.pl

Telefon 664173828

Lokalizacja Dywity, warmińsko-mazurskie

Działamy na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną.
 
Utworzyliśmy i prowadzimy Centrum Inicjatyw Ekologicznych oraz Ogród Roślin Leczniczych.

Naszym strategicznym działaniem jest projekt Symbiosis mający na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt  -  unikatowa na skalę naszego kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności pomocy dzikim zwierzętom poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania ORZ.

Prowadzimy również Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracujemy z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na terenie dwóch województw. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem tej sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje.

Od pięciu lat realizujemy również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziliśmy już na terenie Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką fachową opiekę.
 
Prowadzimy również systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej - Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży.
 
Jesteśmy również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu Przyrodniczego.
 
 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Ola

Za pomoc gołąbkom
80 zł

Anonimowa Pomagaczka

175 zł

Alicja Budny i Kinga Grzebieluch

Pokaż więcej