Fundacja DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wspieramy rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce. Podnosimy szanse edukacyjne młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechniamy nauczania Papieża Jana Pawła II

Organizujemy Dzień Papieski, przyznajemy nagrody TOTUS, prowadzimy program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, którym objętych jest 2300 stypendystów,  organizujemy Konkurs Akademicki o indeks na studia dziennikarskie i polityki społecznej.

Jesteśmy żywym pomnikiem Świętego Jana Pawła II.