Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Września, wielkopolskie

Staramy się poprawiać warunki środowiskowe, w których będą się wychowywały i kształciły dzieci i młodzież z regionu wrzesińskiego.

Chcemy przygotować nasze środowisko do wymogów III Millenium. 

Tworzymy wartości i bogactwa moralne, etyczne, intelektualne, zgodne z prawem i etyką kultury chrześcijańskiej. 

Organizujemy i promujemy inicjatywy w dziedzinie kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. 

Organizujemy programy, kursy, wykłady dla administratorów i pracowników w placówkach oświaty, opieki, zdrowia, samorządowych, gospodarczych i społecznych. 

Umożliwiamy dzieciom, rodzicom i nauczycielom korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu.

W 2010 roku zorganizowaliśmy w  miesiącach: marzec - maj kurs komputerowy oraz kurs języka angielskiego dla dorosłych.

Promujemy naukę języków obcych i inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 

Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym.

Współpracujemy z miejscowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami o zbliżonym profilu działania. 

Zachęcamy do wsparcia naszej Fundacji. Każdy sposób pomocy jest bezcenny.

Dziękujemy. 

Wpłaty

Ładuję...