Stypendium dla Dawida

Zbiórka zakończona
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 26 osób
1 000 zł (100%)
Zbiórka na cel
Stypendium dla Dawida

Dawid

Rozpoczęcie: 19 Września 2013
Zakończenie: 17 Grudnia 2013

Dawid ma 16 lat, uczęszcza do I klasy Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Lublinie. W Akademii Młodzieżowej, prowadzonej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, działa od 5 lat.

Dawid pełni funkcję lidera firmy młodzieżowej w grupie gimnazjalnej. Głównym celem tej firmy jest krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży. Dawid z dużym zaangażowaniem włącza się w działania prowadzone w swojej grupie. Do jego sukcesów można zaliczyć zorganizowanie gry miejsko-historycznej „Skarby Czwartku”, konkursu „Nasz Czwartek”, a także rajdów rowerowych i spotkań o różnorodnej tematyce skierowanych do studentów Akademii i ich rodzin. Ponadto, dla swoich znajomych prowadzi szkółkę gitarową „Brodi & Kubi”. Interesuje się piłką nożną, siatkówką, gotowaniem oraz ćwiczeniami na siłowni.

Dawid o Akademii Młodzieżowej: „Dzięki Akademii Młodzieżowej nauczyłem się, jak dobrze prowadzić grupę, być liderem, stałem się osobą pewną siebie. Potrafię przygotować wystąpienia publiczne, cały czas rozwijam swoje zainteresowania”

Dawid otrzymuje stypendium z funduszu stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania. Z tego funduszu wypłacane są stypendia dla najzdolniejszych członków Akademii Młodzieżowej. Prosimy Państwa o pomoc w pokryciu części stypendium wypłacanego Dawidowi. 

Środki te zostaną przeznaczone na kształcenie oraz dalszy rozwój pasji Dawida.

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 26 osób
1 000 zł (100%)