Fundacja Głuchych Zacisze

Fundacja Głuchych Zacisze

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Błonie, mazowieckie

Celem Fundacji Głuchych „Zacisze” jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce, umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz wyrównywania szans rozwojowej; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.

W najbliższym czasie w ramach działań Fundacji zamierzamy m.in.:

Przetłumaczyć słownik języka polskiego na polski język migowy (publikacja w Internecie), zorganizować i finansować pomoc logopedyczną dla osób z wadą słuchu i mowy, prowadzić starania o dostęp osób głuchych do mediów, prowadzić poradnictwo i doradztwo dla osób głuchych w ramach działalności statutowej, prowadzić lektorat języka polskiego dla głuchych jako języka obcego, otworzyć biuro obsługi interesantów, gdzie osoby głuche uzyskają pomoc, promować osoby głuche na rynku pracy, zmieniać stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób głuchych, w szczególności wśród pracodawców, i mnóstwo innych rzeczy (naprawdę mamy dużo pomysłów).

Wpłaty

Ładuję...