Federacja Inicjatyw Społecznych

Federacja Inicjatyw Społecznych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mikołów, śląskie

Federacja Inicjatyw Społecznych powstała w 2007 roku jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby chcące poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz innych osób potrzebujących lub na rzecz spraw ważnych dla całego społeczeństwa.
 
Niesiemy pomoc społeczną wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
 
Zajmujemy się ochroną i promocją zdrowia oraz działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Staramy się promować zatrudnienie i aktywizację zawodową.
 
Prowadzimy działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz organizujemy i promujemy wolontariat.
 
Podtrzymujemy tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Działamy na rzecz mniejszości narodowych oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 
Promujemy naukę, edukację, oświatę i wychowanie, oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.
 
Upowszechniamy i chronimy wolność i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, a także prowadzimy działania wspomagające rozwój demokracji.
 
Promujemy integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.